DyGur

Stafi

Korab Zhuja
Korab Zhuja
Themeluesi

DyGur filloj në vitin 2014 si një vizion që synonte ndërtimin e një platforme softuerike ku bizneset vendore mund të gjejnë informata të mjaftueshme për vendim marrje më të shëndosh, lidhur me tregun lokal.

Për mbi gjashtë vite tashmë u shërbejmë mbi 100 kompanive lokale e ndërkombëtare me informata mbi tregun lokal të Kosovës.

Ekipi
DyGur

Luan Kërleshi

Data Expert
Korab Zhuja

Korab Zhuja

Drejtori Ekzekutiv [email protected]