DyGur

Rreth Kompanisë

Njoftohu me tregun dhe konkurencën. Informohu për tender, grante dhe oferta pune. Identifiko klientët potencial të produktit apo shërbimit tuaj.

Platforma DyGur

Rreth Kompanisë Sonë
DyGur

DyGur synon që të jetë një partner i juaji në biznes. Platforma e ndërtuar me fokus klientët tanë e cila ofron një varg të gjerë shërbimesh dhe të dhënash mbi tregun lokal të Kosovës dhe njoftime mbi mundësitë që ofron tregu cdo ditë sjell biznesit tuaj një partner.

Rrugëtimi për ndërtimin e një biznesi stabil dhe funksional në tregun e vendit tonë që është i vogël, i izoluar në plotë sfera është i vështirë. DyGur mundohet të jetë pjesë e këtij rrugëtimi duke e lehtësuar këtë për secilën biznes mikro dhe të vogël.

Përmes platformës sonë ju mund të njohtoheni mbi cdo tender që shpallet nga dhjetra burime në vend. Poashtu njohtoheni mbi grantet që donator të ndryshëm ofrojnë për zhvillimin e biznesit në vendin tonë.

Përmes platformës sonë poashtu keni qasje në një adresar të pasur me të gjitha bizneset e organizatat që veprojnë në Kosovë, me informatat e tyre kontaktuese ], shërbimet dhe produktet e tyre, dhe historikun e performancës së tyre në treg nga shumë parametra matës.